Energiaklass

Allolevas tabelis on välja arvutatud maja aastane energiakulu vastavalt pinnale ja energiaklassile. Kuna Eestis pole lubatud ehitada uusi maju alla D klassi, on väiksemad energiaklassid arvestusest välja jäetud. Maja aastane energiakulu vastavalt pinnale ja energiaklassile

Maja aastane energiakulu

Tabelist on selgelt näha, et mida parem energiaklass seda vähem energiat aastas maja vajab. Soovitame edasiseks võrdluseks võtta klassid kuni A+, kuna nende saavutamine on tunduvalt lihtsam ja odavam kui A++ või Passiivmaja.

Kui võtta aluseks maja 150 m², siis energiakulu aastas:
D klass – 28 500 kWh/a A+ klass – 6750 kWh/a Vahe on 21 750 kWh/a, st energia aastane kokkuhoid A+ klassi majal .

Ehitades D klassi maja peab energiaühiku (1 kWh/a) hind olema võimalikult odav kuna maja vajab palju energiat. Odavama energiaühiku saavutamiseks tuleb investeerida raha, nt soojuspumpa. Soojuspumba tasuvusaeg on keskmiselt 10 aastat. Lisaks peab arvestama pumba amortisatsiooniga ja hooldusega, mis suurendab tasuvusaega veelgi. Ehitades A+ klassi maja pole oluline kui palju energiaühik (1 kWh/a) maksab, kuna energiavajadus majal on väga väike. Maja ehitus on küll kallim, aga saavutatud energiaklass ei muutu maja eluea jooksul. Lisainvesteeringud kõrgemasse energiaklassi tasuvad end kiiresti ära, kuna energia kulu on väga väike. Kui võrrelda selle maja kütmist odavama või kallima energiaühikuga, siis rahaline vahe oleks niivõrd väike, et investeering odavamasse energiaühikusse hakkab väga kaua end tagasi teenima.